Jak cytować publikację

Zdalne nauczanie w Estonii na przykładzie Uniwersytetu Technicznego w Tallinie

Format cytowania:
POKRZYCKA, Lidia. Zdalne nauczanie w Estonii na przykładzie Uniwersytetu Technicznego w Tallinie. Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8 Numer 3, p. 169-182, cze. 2020. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2020/3-2020/art/16424/>. Date accessed: 19 cze. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23540214ZM.20.030.12048.