Jak cytować publikację

Muzeum i nowe media. Rozwój oferty cyfrowej w czasie pandemii

Format cytowania:
GAWEł, Łukasz. Muzeum i nowe media. Rozwój oferty cyfrowej w czasie pandemii. Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8 Numer 4, p. 525-534, sie. 2020. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2020/4-2020/art/17416/>. Date accessed: 23 gru. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.20.049.12653.