Jak cytować publikację

Election Marketing and Communication Management in Local Public Sphere

Format cytowania:
BIERNACKA-LIGIęZA, Ilona. Election Marketing and Communication Management in Local Public Sphere. Zarządzanie Mediami, 2020, Tom 8 Numer 4, p. 495-523, sie. 2020. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2020/4-2020/art/17418/>. Date accessed: 23 gru. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23540214ZM.20.048.12652.