Jak cytować publikację

Wpływ pandemii COVID-19 na główne indeksy giełdowe na świecie

Format cytowania:
JAWORSKI, Piotr. Wpływ pandemii COVID-19 na główne indeksy giełdowe na świecie. Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9 Numer 1, p. 157-172, sty. 2021. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2021/1-2021/art/18432/>. Date accessed: 11 sty. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.21.010.13057.