Jak cytować publikację

Sprawozdanie ze spotkania inaugurującego rozpoczęcie projektu „Experience and immersive technologies – from creative practice to educational theory” realizowanego w ramach programu ERASMUS+

Format cytowania:
HAPEK, Monika. Sprawozdanie ze spotkania inaugurującego rozpoczęcie projektu „Experience and immersive technologies – from creative practice to educational theory” realizowanego w ramach programu ERASMUS+. Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9 Numer 3, p. 575-577, wrz. 2021. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2021/3-2021/art/19816/>. Date accessed: 28 wrz. 2021 doi:.