Jak cytować publikację

Nagość w kampaniach społecznych w świetle koncepcji zarządzania uwagą

Format cytowania:
PATAJ, Magdalena. Nagość w kampaniach społecznych w świetle koncepcji zarządzania uwagą. Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9 Numer 3, p. 535-549, wrz. 2021. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2021/3-2021/art/19817/>. Date accessed: 28 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.21.028.13759.