Jak cytować publikację

Producent audiowizualny – pojęcie i pozycja prawna

Format cytowania:
GRZESIOK-HOROSZ, Agnieszka. Producent audiowizualny – pojęcie i pozycja prawna. Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9 Numer 3, p. 493-506, wrz. 2021. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2021/3-2021/art/19819/>. Date accessed: 28 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.21.026.13757.