Jak cytować publikację

Niesłyszalni eksperci? Zarządzanie percepcją wypowiedzi eksperckich w dobie mediów multimodalnych na przykładzie wybranego materiału z serwisu informacyjnego – badania pilotażowe

Format cytowania:
GUZIK, Aldona; STOLIńSKA, Anna. Niesłyszalni eksperci? Zarządzanie percepcją wypowiedzi eksperckich w dobie mediów multimodalnych na przykładzie wybranego materiału z serwisu informacyjnego – badania pilotażowe. Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9 Numer 3, p. 475-491, wrz. 2021. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2021/3-2021/art/19820/>. Date accessed: 28 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.21.025.13756.