Jak cytować publikację

Dehumanizacja w komentarzach internetowych w polskich portalach informacyjnych. Identyfikacja i klasyfikacja zjawiska na przykładzie odbioru Fransa Timmermansa

Format cytowania:
DOMAGAłA, Arkadiusz. Dehumanizacja w komentarzach internetowych w polskich portalach informacyjnych. Identyfikacja i klasyfikacja zjawiska na przykładzie odbioru Fransa Timmermansa. Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9 Numer 3, p. 451-474, wrz. 2021. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2021/3-2021/art/19821/>. Date accessed: 28 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.21.024.13755.