Jak cytować publikację

Zarządzanie mediami elektronicznymi z wykorzystaniem technologii blockchain w komunikacji naukowej

Format cytowania:
NAHOTKO, Marek. Zarządzanie mediami elektronicznymi z wykorzystaniem technologii blockchain w komunikacji naukowej. Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9 Numer 3, p. 429-449, wrz. 2021. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2021/3-2021/art/19822/>. Date accessed: 28 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.21.023.13754.