Jak cytować publikację

Zarządzanie komunikacją kandydatów na premiera w serwisie Facebook w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2019 roku

Format cytowania:
RAJCZYK, Robert. Zarządzanie komunikacją kandydatów na premiera w serwisie Facebook w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2019 roku. Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9 Numer 3, p. 411-427, wrz. 2021. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2021/3-2021/art/19823/>. Date accessed: 28 wrz. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.21.022.13753.