Jak cytować publikację

Internetowe normy komunikacyjne. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Dyskursy internetowe a norma”, Łódź, 7–8 czerwca 2021

Format cytowania:
CYREK, Barbara. Internetowe normy komunikacyjne. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Dyskursy internetowe a norma”, Łódź, 7–8 czerwca 2021. Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9 Numer 4, p. 735-738, gru. 2021. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2021/4-2021/art/20921/>. Date accessed: 31 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.21.040.14583.