Jak cytować publikację

Media Image Management and Provocation – A Case Study of Wojciech Cejrowski

Format cytowania:
SOBIECH, Mateusz. Media Image Management and Provocation – A Case Study of Wojciech Cejrowski. Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9 Numer 4, p. 707-721, gru. 2021. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2021/4-2021/art/20923/>. Date accessed: 31 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.21.039.14582.