Jak cytować publikację

Mowa nienawiści w mediach społecznościowych – możliwości automatycznej detekcji i eliminacji

Format cytowania:
WIECZORKOWSKI, Jędrzej; SUWIńSKA, Aleksandra. Mowa nienawiści w mediach społecznościowych – możliwości automatycznej detekcji i eliminacji. Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9 Numer 4, p. 681-693, gru. 2021. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2021/4-2021/art/20925/>. Date accessed: 31 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.21.037.14580.