Jak cytować publikację

Komunikacja w dobie koronawirusa szansą dla marki na nawiązanie bliskich relacji z otoczeniem. Studium przypadku komunikacji marki 4F z konsumentami w pierwszej fazie pandemii COVID-19

Format cytowania:
ŻUCHNIEWICZ, Malwina. Komunikacja w dobie koronawirusa szansą dla marki na nawiązanie bliskich relacji z otoczeniem. Studium przypadku komunikacji marki 4F z konsumentami w pierwszej fazie pandemii COVID-19. Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9 Numer 4, p. 723-734, gru. 2021. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/2021/4-2021/art/21033/>. Date accessed: 31 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.21.041.15139.