Jak cytować publikację

Zarządzanie wartościami w zarządzaniu przedsiębiorstwem medialnym

Format cytowania:
MIRSKI, Andrzej. Zarządzanie wartościami w zarządzaniu przedsiębiorstwem medialnym. Zarządzanie Mediami, 2013, Tom 1 Numer 1, p. 63-84, maj 2013. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/Tom_1/1-2013/art/2705/>. Date accessed: 09 maj 2013 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.13.006.2297.