Jak cytować publikację

Problemy zarządzania procesem produkcji filmu w otoczeniu nowych mediów i w   realiach polskiej kinematografii 

Format cytowania:
GęBICKA, Ewa. Problemy zarządzania procesem produkcji filmu w otoczeniu nowych mediów i w   realiach polskiej kinematografii . Zarządzanie Mediami, 2013, Tom 1 Numer 1, p. 51-62, maj 2013. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/Tom_1/1-2013/art/2706/>. Date accessed: 09 maj 2013 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.13.005.2296.