Jak cytować publikację

Hashtag a wspólnota medialna w środowisku oporu

Format cytowania:
PRZYBOROWICZ, Justyna. Hashtag a wspólnota medialna w środowisku oporu. Zarządzanie Mediami, 2014, Tom 2 Numer 2, p. 91-98, maj 2014. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/Tom-2/2-2014/art/4882/>. Date accessed: 26 maj 2014 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.14.007.3569.