Jak cytować publikację

Sieć i społeczeństwo sieci – zarys rozwoju najważniejszych idei

Format cytowania:
MACIąG, Rafał. Sieć i społeczeństwo sieci – zarys rozwoju najważniejszych idei. Zarządzanie Mediami, 2014, Tom 2 Numer 4, p. 157-167, maj 2014. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/Tom-2/4-2014/art/4889/>. Date accessed: 26 maj 2014 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.14.012.3574.