Jak cytować publikację

Rola mediów w budowaniu kapitału symbolicznego: przykład sektora publicznego w Polsce

Format cytowania:
BATKO, Roman; KOSTERA, Monika. Rola mediów w budowaniu kapitału symbolicznego: przykład sektora publicznego w Polsce. Zarządzanie Mediami, 2015, Tom 3 Numer 1, p. 21-43, maj 2015. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/Tom-3/1-2015/art/4894/>. Date accessed: 26 maj 2015 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.15.002.3577.