Jak cytować publikację

Polska Akcja Humanitarna – lider społeczny na portalu społecznościowym Facebook

Format cytowania:
KALINOWSKA-ŻELEźNIK, Anna; LUSIńSKA, Anna; KUCZAMER-KłOPOTOWSKA, Sylwia. Polska Akcja Humanitarna – lider społeczny na portalu społecznościowym Facebook. Zarządzanie Mediami, 2016, Tom 4 Numer 4, p. 227-239, mar. 2017. ISSN 2354-0214. Available at: <https://www.ejournals.eu/ZM/Tom-4/4-2016/art/9228/>. Date accessed: 01 mar. 2017 doi:https://doi.org/10.4467/23540214ZM.16.012.6526.