Jak cytować publikację

Biovac® wastewater treatment plants in the mountain national parks

Format cytowania:
WILK, Barbara K.; CIMOCHOWICZ-RYBICKA, Małgorzata. Biovac® wastewater treatment plants in the mountain national parks. Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 1, p. 113-123, sty. 2018. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2018/Volume-1/art/10822/>. Date accessed: 25 sty. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.009.7960.