Jak cytować publikację

Rotary smart car parking system

Format cytowania:
SKRZYNIOWSKI, Andrzej; SKRZYNIOWSKA, Dorota; MRUK, Andrzej. Rotary smart car parking system. Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 3, p. 211-227, mar. 2018. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2018/Volume-3/art/11510/>. Date accessed: 22 mar. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.049.8344.