Jak cytować publikację

Determinants of land developers’ activity in Poland

Format cytowania:
BELNIAK, Stanisław; KANIA, Katarzyna. Determinants of land developers’ activity in Poland. Czasopismo Techniczne, 2018, Volume 9, p. 79-90, wrz. 2018. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2018/Volume-9/art/12425/>. Date accessed: 20 wrz. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/2353737XCT.18.133.8972.