Jak cytować publikację

The influence of polypropylene fibres on the properties of fresh and hardened concrete

Format cytowania:
CHAJEC, Adrian; KRZYWIńSKI, Kamil; SADOWSKI, Łukasz; OSTROWSKI, Krzysztof. The influence of polypropylene fibres on the properties of fresh and hardened concrete. Czasopismo Techniczne, 2019, Volume 5, p. 71-82, maj 2019. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2019/Volume-5/art/14212/>. Date accessed: 30 maj 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.19.055.10579.