Jak cytować publikację

Structural fire design methods for reinforced concrete members

Format cytowania:
CHUDYBA, Krzysztof; SERęGA, Szymon. Structural fire design methods for reinforced concrete members. Czasopismo Techniczne, 2013, Budownictwo Zeszyt 1-B (6) 2013, p. 15-36, mar. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2013/Budownictwo-Zeszyt-1-B-(6)-2013/art/2265/>. Date accessed: 26 mar. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.002.1920.