Jak cytować publikację

CFRP strengthening of bent RC beams using stiff and flexible adhesives

Format cytowania:
DERKOWSKI, Wit; KWIECIEń, Arkadiusz; ZAJąC, Bogusław. CFRP strengthening of bent RC beams using stiff and flexible adhesives. Czasopismo Techniczne, 2013, Budownictwo Zeszyt 1-B (6) 2013, p. 37-52, mar. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2013/Budownictwo-Zeszyt-1-B-(6)-2013/art/2266/>. Date accessed: 26 mar. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.003.1921.