Jak cytować publikację

Remote control of the electro-pneumatic servo drive using biosignals

Format cytowania:
MAZUR, Sebastian; DINDORF, Ryszard; WOś, Piotr. Remote control of the electro-pneumatic servo drive using biosignals. Czasopismo Techniczne, 2013, Mechanika Zeszyt 1-M (5) 2013, p. 245-253, mar. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2013/Mechanika-Zeszyt-1-M-(5)-2013 /art/2318/>. Date accessed: 28 mar. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.031.1957.