Jak cytować publikację

Information monitoring based on web resources

Format cytowania:
OPALIńSKI, Andrzej; TUREK, Wojciech; GłOWACKI, Mirosław. Information monitoring based on web resources. Czasopismo Techniczne, 2013, Mechanika Zeszyt 1-M (5) 2013, p. 277-284, mar. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2013/Mechanika-Zeszyt-1-M-(5)-2013 /art/2325/>. Date accessed: 28 mar. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.035.1961.