Jak cytować publikację

Business rules-driven semi-automatic project effort estimation

Format cytowania:
ZABAWA, Piotr; KLęK, Paulina. Business rules-driven semi-automatic project effort estimation. Czasopismo Techniczne, 2012, Nauki Podstawowe Zeszyt 1-NP (18) 2012, p. 125-, sty. 2012. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2012/Nauki_Podstawowe_Zeszyt_1-NP_(18)_2012/art/2449/>. Date accessed: 13 sty. 2012 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.092.1869.