Jak cytować publikację

Monitoring of electromechanical system using time-frequency analysis

Format cytowania:
ZAJąC, Mieczysław. Monitoring of electromechanical system using time-frequency analysis. Czasopismo Techniczne, 2012, Automatyka Zeszyt 1-AC (25) 2012, p. 00-00, gru. 2012. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2012/Automatyka_Zeszyt_1-AC_(25)_2012/art/2546/>. Date accessed: 28 gru. 2012 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.011.1788.