Jak cytować publikację

Impact of meteorological and field conditions on air pollutants spreading from municipal waste landfills

Format cytowania:
KORZENIOWSKA-REJMER, Elżbieta; GENEROWICZ, Agnieszka. Impact of meteorological and field conditions on air pollutants spreading from municipal waste landfills. Czasopismo Techniczne, 2012, Środowisko Zeszyt 1-Ś (4) 2012, p. 113-127, lut. 2012. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2012/Środowisko-Zeszyt-1-Ś0(4)-2012/art/2827/>. Date accessed: 02 lut. 2012 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.150.2109.