Jak cytować publikację

Electric shock safety in automotive electrical systems

Format cytowania:
JANKOWSKI, Krzysztof; ZBROWSKI, Andrzej. Electric shock safety in automotive electrical systems. Czasopismo Techniczne, 2014, Mechanika Zeszyt 1-M (4) 2014, p. 33-39, wrz. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2014/Mechanika-Zeszyt-1-M-(4)-2014/art/3386/>. Date accessed: 19 wrz. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.046.2496.