Jak cytować publikację

A novel text classification problem and its solution

Format cytowania:
ZADROżNY, Sławomir; KACPRZYK, Janusz; GAJEWSKI, Marek; WYSOCKI, Maciej. A novel text classification problem and its solution. Czasopismo Techniczne, 2013, Automatyka Zeszyt 4-AC (12) 2013, p. 7-16, wrz. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2013/Automatyka-Zeszyt-4-AC-(12)-2013/art/3605/>. Date accessed: 25 wrz. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.043.3951.