Jak cytować publikację

Ant colony opimization algorithms for clustering problems

Format cytowania:
SCHIFF, Krzysztof. Ant colony opimization algorithms for clustering problems. Czasopismo Techniczne, 2013, Automatyka Zeszyt 4-AC (12) 2013, p. 77-87, wrz. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2013/Automatyka-Zeszyt-4-AC-(12)-2013/art/3611/>. Date accessed: 25 wrz. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.049.3957.