Jak cytować publikację

Providing an interior daylight environment through the use of light pipes

Format cytowania:
KNERA, Dominika; SZCZEPAńSKA-ROSIAK, Eliza; HEIM, Dariusz. Providing an interior daylight environment through the use of light pipes. Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 3-B (8) 2014, p. 195-203, pa. 2014. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2014/Budownictwo-Zeszyt-3-B-(8)-2014/art/3654/>. Date accessed: 13 pa. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.237.3325.