Jak cytować publikację

Threats of highly alkaline wastewater discharge to surface water

Format cytowania:
BALCERZAK, Wojciech; MUCHA, Zbigniew. Threats of highly alkaline wastewater discharge to surface water. Czasopismo Techniczne, 2014, Środowisko Zeszyt 1-Ś (20) 2014, p. 3-10, lut. 2015. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2014/Środowisko-Zeszyt-1-Ś-(20)_2014/art/4207/>. Date accessed: 11 lut. 2015 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.14.321.3409.