Jak cytować publikację

Designing of passive residential buildings – case study

Format cytowania:
KRAJEWSKA, Katarzyna; ŚLIWIńSKA, Maja; GINTOWT, Jolanta. Designing of passive residential buildings – case study. Czasopismo Techniczne, 2014, Budownictwo Zeszyt 5-B (19) 2014, p. 131-136, lut. 2015. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2014/Budownictwo-Zeszyt-5-B-(19)-2014/art/4310/>. Date accessed: 11 lut. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/2353737XCT.14.348.3659.