Jak cytować publikację

A comparative study of along-wind and crosswind responses of steel chimneys according to Polish and Eurocode standards

Format cytowania:
LIPECKI, Tomasz; BęC, Jarosław; JAMIńSKA, Paulina. A comparative study of along-wind and crosswind responses of steel chimneys according to Polish and Eurocode standards. Czasopismo Techniczne, 2015, Budownictwo Zeszyt 2-B (12) 2015, p. 107-126, gru. 2015. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2015/Budownictwo-Zeszyt-2-B-(12)-2015/art/6080/>. Date accessed: 11 gru. 2015 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.15.128.4165.