Jak cytować publikację

Climatic wind tunnel for wind engineering tasks

Format cytowania:
KUZNETSOV, Sergey; POSPI&SCARON;IL, Stanislav; KR&AACUTE;L, Radomil. Climatic wind tunnel for wind engineering tasks. Czasopismo Techniczne, 2015, Budownictwo Zeszyt 2-B (12) 2015, p. 303-316, gru. 2015. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2015/Budownictwo-Zeszyt-2-B-(12)-2015/art/6091/>. Date accessed: 11 gru. 2015 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.15.139.4176.