Jak cytować publikację

Typological games in multi-family housing

Format cytowania:
PALLADO, Jan. Typological games in multi-family housing. Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 8-A (14) 2015, p. 197-202, lut. 2016. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2015/Architektura-Zeszyt-8-A-(14)-2015/art/6555/>. Date accessed: 20 lut. 2016 doi:.