Jak cytować publikację

Site-specific art and its avant-garde solutions in a historic city’s cultural space

Format cytowania:
KOłODZIEJCZYK, Katarzyna. Site-specific art and its avant-garde solutions in a historic city’s cultural space. Czasopismo Techniczne, 2015, Architektura Zeszyt 6-A (9) 2015, p. 97-107, sty. 2016. ISSN 2353-737X. Available at: <https://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2015/Architektura-Zeszyt-6-A-(9)-2015/art/6577/>. Date accessed: 13 sty. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2353737XCT.15.241.4644.