Jak cytować publikację

Chiński konstytucjonalizm – najnowsze zmiany w Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej

Format cytowania:
DARGAS-DRAGANIK, Marta. Chiński konstytucjonalizm – najnowsze zmiany w Konstytucji Chińskiej Republiki Ludowej. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2018, Zeszyt 14, p. 53-69, gru. 2018. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2018/Zeszyt-14-2018/art/13658/>. Date accessed: 27 gru. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.18.019.10169.