Jak cytować publikację

Łamanie praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

Format cytowania:
CZESZEJKO-SOCHACKA, Katarzyna. Łamanie praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2019, Zeszyt 16, p. 136-151, lut. 2020. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2019/Zeszyt-16-2019/art/16281/>. Date accessed: 27 lut. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23538724GS.19.021.11866.