Jak cytować publikację

Środki ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury w Chińskiej Republice Ludowej

Format cytowania:
GUSS, Aleksandra. Środki ochrony niematerialnego dziedzictwa kultury w Chińskiej Republice Ludowej. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, p. 200-218, cze. 2020. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2020/Zeszyt-17-2020/art/16818/>. Date accessed: 08 cze. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23538724GS.20.027.12145.