Jak cytować publikację

Mechanizm zadań zleconych w prawie samorządu terytorialnego Polski i Japonii – rozważania komparatystyczne

Format cytowania:
G&OACUTE;RNY, Witold. Mechanizm zadań zleconych w prawie samorządu terytorialnego Polski i Japonii – rozważania komparatystyczne. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, p. 74-86, cze. 2020. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2020/Zeszyt-17-2020/art/16826/>. Date accessed: 08 cze. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23538724GS.20.020.12138.