Jak cytować publikację

Odpowiedzialność za błąd w sztuce medycznej w systemie prawnym Chińskiej Republiki Ludowej

Format cytowania:
GREGORCZUK, Karol. Odpowiedzialność za błąd w sztuce medycznej w systemie prawnym Chińskiej Republiki Ludowej. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, p. 53-73, cze. 2020. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2020/Zeszyt-17-2020/art/16827/>. Date accessed: 08 cze. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23538724GS.20.019.12137.