Jak cytować publikację

Arbitraż w Chinach – uwagi wstępne

Format cytowania:
ŁąGIEWSKA, Magdalena. Arbitraż w Chinach – uwagi wstępne. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 17, p. 42-52, cze. 2020. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2020/Zeszyt-17-2020/art/16828/>. Date accessed: 08 cze. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23538724GS.20.016.12134.