Jak cytować publikację

Hua Mei, Chinese Culture: Clothing, China Intercontinental Press, Beijing 2014, ss. 184

Format cytowania:
GUSS, Aleksandra. Hua Mei, Chinese Culture: Clothing, China Intercontinental Press, Beijing 2014, ss. 184. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2020, Zeszyt 18, p. 171-174, lis. 2020. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2020/Zeszyt-18-2020/art/17937/>. Date accessed: 20 lis. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/23538724GS.20.044.12881.