Jak cytować publikację

Yanagita Kunio (1875–1962). Pionier japońskich badań folklorystycznych

Format cytowania:
SPLISGART, Jacek. Yanagita Kunio (1875–1962). Pionier japońskich badań folklorystycznych. Gdańskie Studia Azji Wschodniej, 2021, Zeszyt 19, p. 181-195, kwi. 2021. ISSN 2353-8724. Available at: <https://www.ejournals.eu/GSAW/2021/Zeszyt-19-2021/art/19029/>. Date accessed: 26 kwi. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/23538724GS.20.057.13497.